اهمیت ذاتی و حیاتی صنعت نفت کشور ایجاب می‎کند تا افزون بر حفاظت از تاسیسات و سرمایه‎های فیزیکی این صنعت بزرگ، از نیروی انسانی آن که از جایگاهی ارزشمند و والا برخوردار است، به درستی صیانت شود.

درس‎آموزی از حوادث گذشته چه در سطح دنیا و چه در سطح صنعت نفت کشور حاکی از لزوم پایبندی عمیق کارکنان به‌ویژه مدیران ارشد به موازین HSE، ضرورت گسترش و تقویت سامانه‎های نظارتی و کنترل دقیق عملیات به‌عنوان حلقه نهایی پیشگیری از حوادث است و این مهم جز با اشاعه و تعمیم انضباط صنعتی در کلیه واحدهای سازمانی به خصوص تاسیسات عملیاتی، در اولویت قرار دادن آموزش مستمر و رعایت دقیق الزام و ضوابط ایمنی در همه سطوح، اقدام‎های پیشگیرانه با مشارکت کلیه کارکنان و جلوگیری از فعالیت‎هایی که ریسک آن به‌درستی مدیریت نشده محقق نمی‎شود.

خوشبختانه امروز رویکرد صلاحیت حرفه‎ای در تربیت نیروی انسانی کارآمد مورد توجه قرار گرفته و به یاری خداوند در سال جاری طرح تربیت و توانمندسازی فرماندهان صحنه حوادث صنعت نفت با معیارهای تخصصی صلاحیت حرفه‎ای به اجرا درآمد که انتظار می‎رود در همه شرکت‎های تابعه و شرکت‎های واگذار شده به بخش غیردولتی نیز استمرار یابد.

در خاتمه از زحمات و تلاش‎های آتش‎نشانان فداکار صنعت نفت قدردانی می‎کنم و از همه همکاران عزیز و مدیران صنعت نفت انتظار دارم با توجه به شرایط حساس کنونی که کشورمان در معرض توطئه و تحریم نابخردانه و ظالمانه آمریکا قرار گرفته است، ضمن تاکید بر اقدام‎های پیشگیرانه، ایمنی را به‌عنوان یک ارزش بنیادین سرلوحه همه امور قرار داده و با اتخاذ تدابیر لازم (تخصیص منابع، تدوین و جاری‎سازی رویه‎ها و دستورعمل‎های کاری و برنامه‎ریزی آموزش‎های اثربخش)، سطح آمادگی سازمانی در مواجهه با شرایط اضطراری را ارتقا داده و فرآیند تولید و پایداری تاسیسات را تداوم بخشند.