صادرات میعانات گازی ایران در این مدت از لحاظ وزنی ۹ درصد و از لحاظ ارزش ۲۳/ ۱۱ درصد از ارزش کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده است. با این حال، آمار ارائه‌شده گمرک نشان می‌دهد که وزن صادرات میعانات گازی ایران در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۲/ ۴۱ درصد و ارزش صادرات این مواد ۵۳/ ۲۲ درصد کاهش داشته است. به این ترتیب با بررسی آمار سال گذشته می‌توان دریافت که در سال گذشته تا پایان مرداد ماه ۷ میلیون و ۱۳۹ هزار تن میعانات گازی به ارزش ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از ایران صادر شده بود. صادرات میعانات گازی در سال گذشته ۹۷/ ۱۴ درصد از وزن و ۴۹/ ۱۶ درصد از ارزش کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده بود.