یک منبع مطلع گفت: «در این گفت وگوها مکانیزم‌های مختلف برای رسیدن سطح تولید مورد نیاز مورد بحث قرار خواهد گرفت.» اگر این مذاکرات به توافقی منجر شود، می‌تواند موجب کاهش تنش‌ها در درون اوپک شود. ایران مخالف تصمیم ماه ژوئن اوپک بود که در میانه فشارهای ترامپ بر این سازمان برای کاهش قیمت‌ها اتخاذ شد. یکی از این منابع گفت، چهار پیشنهاد در مورد نحوه توزیع این افزایش میان کشورها از سوی ایران، الجزایر، روسیه و ونزوئلا ارائه شده است. این نشان می‌دهد که توافق در این زمینه چندان آسان نخواهد بود.یکی از پیشنهاد‌ها این است که افزایش تولید به نسبت سهم هر کشور از تولید این گروه توزیع شود. اما بعید است روسیه و عربستان با این پیشنهاد موافقت کنند زیرا در آن صورت روسیه و عربستان سهمی کمتر از ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار بشکه‌ای که خواستارش هستند به دست خواهند آورد. این پیشنهادها قرار است بعدا به وزرای حاضر در نشست کمیته نظارت که ۲۳ سپتامبر در الجزایر برگزار خواهد شد، ارائه شود.