به گزارش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با هدف جلوگیری از خروج غیر قانونی بنزین و با توجه به اختلاف فاحش قیمت داخلی سوخت با کشورهای همجوار و بر اساس شیوه یکنواخت کنترل و فروش سوخت داخل باک، از تاریخ سوم شهریورماه امسال، اجرای طرح کنترل باک خودروهای سواری برای نخستین بار در مرز دوغارون از ناحیه تایباد در خراسان رضوی آغاز شد. علی‌اصغر اصغری، مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی گفت: با توجه به تجربه موفق کنترل باک خودروهای نفت‌گاز سوز که تاثیر مثبتی در جلوگیری از خروج غیر قانونی سوخت داشته است، طرح کنترل باک بنزینی نیز آغاز شد که بدون تردید تاثیر مطلوبی خواهد داشت. به گفته وی، این طرح در مرز دوغارون بر اساس تصمیم‌های گرفته شده اجرا می‌شود و با توجه به نرخ کشور مقابل، از خودروهای خروجی مابه‌التفاوت نرخ داخلی بر مبنای ۵۰‌هزار ریال برای هر لیتر دریافت می‌شود.