به گزارش پایگاه خبری اس‌پی گلوبال، یک مقام ارشد دولت ژاپن گفت، این کشور همچنان خود را متعهد به پیگیری موضوع معافیت از تحریم‌های نفتی ایران می‌داند، زیرا خرید نفت از ایران برای امنیت انرژی ژاپن و شرکت‌های ژاپنی اهمیت دارد. ریو‌مینامی، مدیر کل نفت، گاز و منابع معدنی وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن گفت: «موضع ژاپن حتی پس از دور دوم مذاکرات (با دولت آمریکا) همچنان پابرجاست... اصل اساسی ما دنبال کردن موضوع معافیت از تحریم‌های آمریکاست.» وی در پاسخ به این سوال که آیا ژاپن به دنبال کاهش خرید نفت از ایران به منظور گرفتن معافیت از آمریکاست، اظهار نظری نکرد.ژاپن و آمریکا دور دوم مذاکرات را در مورد تحریم‌های نفتی ایران طی روزهای اول و دوم اوت برگزار کردند و طرفین توافق کردند که به مذاکرات ادامه دهند. مینامی افزود: «در دور دوم مذاکرات ژاپن به وضوح موضع خود مبنی بر ادامه واردات نفت از ایران را به آمریکا توضیح داد تا تفاهمی در این زمینه به دست‌ آید.» مینامی همچنین گفت: «ما باید مذاکرات بیشتری با دولت آمریکا انجام دهیم تا با آنها تفاهم کنیم. از نظر ژاپن، واردات نفت از ایران برای تداوم امنیت انرژی ژاپن و تاثیر تحریم‌ها بر شرکت‌های ژاپنی اهمیت دارد.»