به گزارش ایندین تریبون، هند برای واردات نفت از ایران در مقایسه با آمریکا، مدت اعتبار طولانی‌تری برای پرداخت پول نفت دارد. ایران سومین صادرکننده بزرگ نفت به هند است که بیش از ۸۰ درصد از نیازهای انرژی خود را وارد می‌کند. زمانی که هزینه‌ها محاسبه می‌شوند در بلندمدت واردات نفت ایران قابل چشم پوشی نیست. از سوی دیگر، هند سرگرم بررسی منابع تامین جایگزین است زیرا هزینه نفت و حمل نفت ایران احتمالا افزایش پیدا خواهد کرد. روپیه هند ضعیف شده و این مساله روی هزینه‌ها سنگینی می‌کند و در نهایت ممکن است هند را در آینده با بحران اقتصادی مواجه کند. منابع آگاه اظهار کرده‌اند هند واردات نفت خود از ایران را نسبت به حال حاضر کاهش خواهد داد تا بتواند از معافیت آمریکا برای ادامه وارداتش برخوردار شود.  اگر تحریم‌ها به افت صادرات ایران منجر شود، قیمت نفت در بازار جهانی افزایش خواهد یافت.طبق گزارش‌های منتشره، اگر قیمت نفت به بیش از ۸۰ دلار در هر بشکه صعود کند، موقعیت هند وخامت بیشتری پیدا خواهد کرد. افزایش ۱۰ دلاری هر بشکه نفت، ۵۰ واحد روی کسری حساب جاری هند تاثیر خواهد گذاشت و به تورم منجر می‌شود.