بیژن زنگنه، وزیر نفت دستور داد شرکت خصوصی متخلف نیز براساس بخشنامه یادشده تا اطلاع ثانوی و رسیدگی به موضوع، در فهرست سیاه وزارت نفت قرار گیرد.متخلفان از این بخشنامه علاوه بر اینکه فوری از خدمت معلق شده و به هیات‌‌های تخلفات اداری معرفی خواهند شد، از نظر قضایی نیز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.شرکت‌های طرف قرارداد متخلف نیز در فهرست سیاه وزارتخانه قرار خواهند گرفت.لازم است متن زیر به همه طرف‌های قراردادی کنونی ابلاغ و از این پس نیز در همه قراردادهای داخلی و خارجی امضا شده به صراحت آورده شود:دادن هرگونه هدیه به مدیران و کارکنان کارفرما و دیگر شرکت‌های تابعه و واحدهای وزارت نفت به هر نحو و با هر عنوان ممنوع است و در صورت تخلف از این امر، پیمانکار/  طرف متخلف، علاوه بر تعقیب کیفری در فهرست سیاه وزارت نفت نیز قرار خواهد گرفت.