به گزارش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شهرام رضایی گفت: با توجه به ضرورت برچیده شدن اسکله‌های قدیمی و رویارویی با مشکلاتی در پهلوگیری کشتی‌های حمل فرآورده‌های نفتی به دلیل محدودیت اسکله موجود و آبخور کم آن، یک اسکله نفتی مستقل ۵۰ هزار تنی در بندر چابهار ساخته می‌شود. وی با اشاره به اینکه هزینه‌های حمل جاده‌ای در مقایسه با حمل دریایی بسیار گران است و نیاز منطقه نیز به‌صورت کامل از طریق جاده تامین نمی‌شود، افزود: محاسبات اقتصادی این طرح انجام شده است و هم اکنون در مرحله تصویب‌  قرار دارد.مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تصریح کرد: تا زمان ساخت اسکله جدید، امکان بهره‌برداری از اسکله چندمنظوره شماره ۵ بندر شهید بهشتی چابهار و خط لوله مربوطه به‌صورت مشترک امکان‌پذیر است. وی تاکید کرد: متناسب با طرح‌های توسعه‌ای بندر چابهار، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی در انبار نفت چابهار، دوباره در پایان برنامه ششم توسعه بررسی خواهد شد.