خبرگزاری ترند آذربایجان روز گذشته نوشت: با توجه به اینکه نمایندگان دولت ترکمنستان بعد از چندین مرحله مذاکره با نمایندگان ایرانی نتوانستند موضوع بدهی قیمت گاز فروخته شده به تهران را حل و فصل کنند، عشق آباد تصمیم گرفت به پیشنهاد ایران این موضوع را به دادگاه داوری بین‌المللی ارجاع دهد تا آن مرجع قضایی بتواند یک راه حل عینی و قابل قبول برای حل این بحران پیدا کند. براساس این گزارش، رئیس‌جمهوری ترکمنستان بعد از استماع گزارش نمایندگان شرکت ترکمن گاز برای عدم موفقیت مذاکرات دوجانبه حل اختلاف، از پیشنهاد شرکت ملی گاز ایران برای ارجاع این پرونده به داوری بین‌المللی استقبال کرد و دستور داد اسناد مثبته برای اثبات حق عشق‌آباد در اختیار آن دادگاه قرار گیرد. ایران به سبب قطع یک طرفه گاز ترکمنستان به ایران به سبب بحران سرما و یخبندان سال ۱۳۹۵ و تا حدودی نیز به دلیل تحریم‌های اقتصادی از پرداخت ۸/ ۱ میلیارد دلار به عشق آباد خودداری کرد. ظاهرا از ارجاع پرونده به دیوان تا صدور حکم حدود دو سال زمان می‌برد و در این مدت هیچ گازی از ترکمنستان به ایران صادر نخواهد شد.