مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ادامه داد: برخی نیروگاه‌های مقیاس کوچک افزون بر آنکه بدهی ‌سال‌های پیش را پرداخت نکرده‌اند، از سال‌ ۹۶ تاکنون نیز اقدام به پرداخت صورتحساب گازی خود نکرده‌اند که در صورت ادامه این روند، جریان گاز نیروگاه‌ها قطع خواهد شد. نیروگاه‌های مقیاس کوچک یا همان نیروگاه‌های CHP (سامانه تولید همزمان برق و حرارت) با وجود دریافت گاز مورد نیاز خود به‌عنوان خوراک نیروگاه، پول این حجم گاز دریافتی را پرداخت نکردند. در هفته نخست آبان ۹۶، گازرسانی به ۱۷ نیروگاه مقیاس کوچک به دلیل پرداخت نشدن بدهی آنها از سوی وزارت نیرو به شرکت ملی گاز، متوقف شد. با این حال اردیبهشت امسال، معاون وزیر نفت در امور گاز از وصل شدن گاز نیروگاه‌های CHP با وجود برقرار بودن بدهی ۷۵ میلیارد تومانی آنها خبر داد. نیروگاه‌هایی که در مقیاس کوچک فعالیت می‌کنند با شرکت مادر تخصصی توانیر و همچنین با شرکت‌های برق قراردادی امضا کرده‌اند که براساس آن شرکت توانیر پول گاز را به شرکت ملی گاز پرداخت می‌کند و این مبلغ از صورتحساب نیروگاه‌های مقیاس کوچک کسر و به‌صورت مستقیم پرداخت می‌شود.