سید حجت مدنی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل، درباره مقدار عرضه سوخت در جایگاه مرزی بیله‌سوار گفت: در چهار ماه نخست امسال مقدار فروش این جایگاه مرزی اعم از فروش در باک و فروش از تلمبه، ۳ میلیون و ۳۵۲ هزار لیتر بود و میانگین روزانه فروش در این جایگاه ۲۹ هزار و ۵۰۰ لیتر بوده است. وی افزود: ۱۳ هزار دستگاه انواع خودروهای سبک و سنگین در چهار ماه نخست امسال در جایگاه مرزی بیله‌سوار تردد داشته‌اند که از این تعداد، ۶ هزار و ۴۷۰ دستگاه خودروی ایرانی و ۶ هزار و ۵۳۰ دستگاه خودروی خارجی بوده است. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل همچنین با تاکید بر اینکه مردم نگران تامین سوخت نباشند، گفت: بنزین در انبارهای نفت و جایگاه‌های عرضه استان اردبیل به اندازه کافی موجود است و عرضه سوخت بدون هیچ مشکلی و بی‌وقفه ادامه دارد.