جزئیات تولید بنزین در پالایشگاه‌های کشور به این صورت است: پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس ۵/ ۲۷ میلیون لیتر در روز، پالایشگاه اراک ۱۶ میلیون لیتر در روز، پالایشگاه آبادان۱۲ میلیون لیتر در روز، پالایشگاه اصفهان ۵/ ۱۱ میلیون لیتر در روز، پالایشگاه تبریز ۳ میلیون لیتر در روز، پالایشگاه تهران ۷ میلیون لیتر در روز، پالایشگاه کرمانشاه ۷/ ۰ میلیون لیتر در روز، پالایشگاه بندرعباس ۱۲ میلیون لیتر در روز، پالایشگاه شیراز ۴/ ۱ میلیون لیتر در روز و پالایشگاه لاوان ۹/ ۱ میلیون لیتر در روز. طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته، با فعال شدن فاز سوم پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس ظرفیت نهایی تولید بنزین کشور تا پایان سال جاری به حدود ۱۰۷ میلیون لیتر در روز خواهد رسید.