به گزارش خانه ملت، کاظم جلالی به اعمال تحریم‌های احتمالی آمریکا علیه ایران اشاره کرد و گفت: اگر سیاست‌های متوازن و دقیقی در کشور وجود داشته باشد، می‌توان از شرایط کنونی برای بازسازی اقتصاد استفاده و اقتصاد را مقاوم کرد. وی با اشاره به طرح مباحثی از سوی آمریکایی‌ها مبنی بر به صفر رساندن صادرات نفت ایران، افزود: آمریکایی‌ها این توان را ندارند که صادرات نفت ایران را به صفر برسانند، زیرا در مقطعی به صفر رساندن صادرات نفت ایران را مطرح کردند، اما سریع عقب‌نشینی کردند و نتوانستند این بحث را ادامه دهند، بنابراین صادرات نفت ایران به صفر نمی‌رسد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اروپا باید بازار خرید نفت خود را حفظ کند، زیرا بخشی از حفظ برجام بحث فروش نفت ایران است.جلالی عنوان کرد: چین و هند نیز خریداران نفت ایران هستند، بنابراین صادرات نفت ایران هیچ‌گاه به صفر نمی‌رسد و ایران با همه توان، نفت خود را صادر می‌کند.