بسته‌شدن کامل این آبراه استراتژیک، صادرات ۸/ ۴میلیون بشکه در روز نفت و فرآورده‌های نفتی به اروپا و آمریکا را متوقف خواهد کرد. همچنین ممکن است عربستان با تعلیق حمل نفت از تنگه باب المندب بخواهد متحدان اروپایی را که همچنان از برجام حمایت می‌کنند، تحت فشار قرار دهد تا موضع جدی‌تری علیه تهران اتخاذ کنند. هیچ تایید رسمی مبنی بر اینکه اقدام مذکور با واشنگتن هماهنگ شده، وجود ندارد، اما به گفته یک تحلیلگر، اگر غیر از این باشد تعجب‌آور است.