به گزارش شرکت ملی حفاری ایران، حمیدرضا خوش‎آیند گفت: در چهار ماه نخست امسال، عملیات حفاری و تکمیل ۵۳ حلقه چاه تمام شد و برای بهره‎برداری در اختیار شرکت‎های متقاضی قرار گرفت. وی افزود: از این تعداد چاه، ۲۵ حلقه توسعه‎ای، ۳ حلقه توصیفی و ۲۵ حلقه تعمیری است که ۳۱ حلقه در حوزه عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، ۵ حلقه در موقعیت فعالیت شرکت نفت فلات قاره ایران، ۱۰حلقه در طرح‎های توسعه‎ای شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) و ۸ حلقه در قالب پروژه‎ای، حفر و تکمیل شده است. معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: متخصصان و کارکنان شرکت ملی حفاری ایران، موفق شدند با همکاری متخصصان بخش‎های مرتبط در شرکت‎های متقاضی، حفاری و تکمیل هشت حلقه چاه را ۶۱ روز زودتر از موعد مقرر تمام کنند. خوش‎آیند با بیان اینکه این شرکت ۷۳ دستگاه حفاری را در تملک خود دارد، افزود: در چارچوب قرارداد حفاری ۸ حلقه چاه اکتشافی با مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، دستگاه حفاری ۳۳ فتح در استان فارس مستقر شده و در مدار عملیات قرار گرفته است.