در نیمه اول سال ۲۰۱۸ گویانا از نظر مجموع منابع کشف شده در صدر قرار گرفت و به دنبال آن کشورهای آمریکا، قبرس، عمان و نروژ قرار گرفتند. این ۵ کشور مجموعا سه چهارم از مجموع منابع نفت و گاز طبیعی که در سال ۲۰۱۸ تاکنون کشف شده‌اند را به خود اختصاص داده‌اند. اکتشافات در گویان، آمریکا و قبرس در آب فوق عمیق واقع شده‌اند و ۱۰۰ درصد به غول‌های نفتی تعلق دارد. این مساله نشانگر این است که غول‌های نفتی تمرکز مجدد روی اکتشافات آب عمیق را آغاز کرده‌اند. بر اساس گزارش پایگاه خبری ریگزون، انتظار می‌رود روند اکتشافات با ادامه اکتشاف در بخش‌های فراساحلی جدید، در نیمه دوم سال۲۰۱۸ ادامه پیدا کند.