گرمای هوا که از روزهای ابتدایی تیرماه در کشور فراگیر شده، مصرف برق را به اوج خود رساند. تا آنجا که رکورد تاریخی مصرف برق در همین مدت چند بار شکسته شد و باوجود آنکه نیروگاه‌های کشور توان تولید ۵۲ هزار مگاوات برق را دارند، مصرف در روزهایی به بیش از ۵۷ هزار مگاوات رسید. تولید ۵۲ هزار مگاواتی برق که نشان‌دهنده فعالیت نیروگاه‌های کشور با تمام توان خود است، این معنا را می‌رساند که سوخت‌رسانی و تحویل گاز به نیروگاه‌ها با بیشترین ظرفیت انجام می‌شود.  سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در این باره گفت: در تیرماه، روزانه ۲۸۵ میلیون مترمکعب گاز که سقف دریافتی گاز از سوی نیروگاه‌ها به شمار می‌رود، تحویل‌ شده است. مجید بوجارزاده با اشاره به اینکه «افزایش دمای هوا و جهش مصرف برق در کشور در این قضیه موثر بوده است»، ادامه داد: میزان گازرسانی به نیروگاه‌های تولید برق به عواملی مانند زمان اورهال (تعمیرات اساسی) پالایشگاه‌های گاز و نیروگاه‌ها بستگی دارد. با این ‌وجود، بر اساس برنامه، گاز به نیروگاه‌ها تحویل ‌شده است و حتی از برنامه نیز جلوتر هستیم. او میزان گاز تحویلی به نیروگاه‌ها در سال گذشته را ۶۷/ ۵ میلیارد مترمکعب عنوان کرد و افزود: این میزان بیش از ۹۰ درصد کل نیاز نیروگاه‌ها به سوخت را شامل می‌شود و ۱۰ درصد باقی‌مانده نیز نیروگاه‌هایی هستند که از سوخت مایع استفاده می‌کنند.