زنگنه با اشاره به اینکه مطابق تصمیم نشست ۱۷۴ اعضای اوپک، کشورهای عضو متعهد شدند از ابتدای جولای ۲۰۱۸، سطح پایبندی خود را به تعهد تعدیل تولید به ۱۰۰ درصد برسانند، تصریح کرد: اما این تصمیم، نه مجوزی برای افزایش تولید بیشتر از سهمیه تعیین‌شده برای کشورها در نشست ۱۷۱ اوپک و نه مجوزی برای بازتوزیع سهمیه تعهدهای تعدیل تولید میان کشورهای عضو است. زنگنه همچنین با ارسال نامه‌ای به سهیل المزروعی، رئیس دوره‌ای اوپک بر معتبر بودن توافق نفتی بر اساس بیانیه آخرین نشست اوپک تاکید و به افزایش تولید عربستان اعتراض کرد. وزیر نفت با بیان اینکه تولید برخی کشورهای عضو در ماه ژوئن به مراتب بیشتر از سهمیه تعیین شده برای آنها بوده و تخطی از تعهدهای پذیرفته شده در کنفرانس ۱۷۱ اوپک است، تصریح کرد: این نگرانی وجود دارد که این تخطی در ماه‌های باقیمانده از اجرای توافق در سال ۲۰۱۸ نیز ادامه یابد و در تعارض با تصمیم‌های اجلاس‌های ۱۷۱ و ۱۷۴، به یک روال تبدیل شود. او همچنین با بیان اینکه چنانچه اعضای اوپک به تعهدهای خود پایبندی کامل نداشته باشند، به تدریج اثربخشی تنها سازمان موفق بین‌الدولی کشورهای در حال توسعه با قدمتی قریب به ۶۰ سال در بازار نفت را به مخاطره می‌اندازد، تصریح کرد: مسوولیت این اتفاق نیز به عهده اعضای خاطی سازمان است.