این موسسه اعلام کرد اگر تحریم‌های اعلام‌شده از سوی آمریکا بتوانند در توقف کامل صادرات نفت ایران در ماه نوامبر امسال موفق شوند، این مساله عرضه روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت ایران را تهدید می‌کند. کاخ‌سفید برای درخواست خود از چین، هند و ترکیه که در مجموع ۶۰درصد از فروش نفت ایران را به خود اختصاص داده‌اند، هنوز پاسخی دریافت نکرده است. این موسسه اعلام کرد با وجود احتمال پیروی ترکیه و هند از درخواست آمریکا برای توقف واردات نفت از ایران، چین احتمالا حداقل بخشی از واردات نفت از ایران را ادامه می‌دهد.