اما فروش نفت خام آمریکا در پی جنگ تجاری میان پکن و دولت ترامپ ممکن است محدود شود. در این میان یک گزینه، صادرات بیشتر به هند خواهد بود که در حال حاضر نفت بیشتری از آمریکا خریداری می‌کند. پالایشگاه‌های هندی در ماه مه ۷/ ۴ میلیون بشکه یا ۹ برابر میزان واردات آوریل، نفت وارد کردند. اگر پکن روی نفت آمریکا تعرفه وضع کند، ممکن است قیمت نفت وست‌تگزاس اینترمدیت که قیمت پایه آمریکا است، تحت فشار کاهشی قرار گیرد و اختلاف قیمتش با نفت برنت افزایش پیدا کند. این مساله هند را برای خرید نفت آمریکا جذب خواهد کرد. اما پالایشگاه‌های هند به شکلی طراحی شده‌اند تا نفت سنگین و حاوی سولفور بالای ایران را فرآوری کنند که هدف تحریم آمریکا قرار گرفته است. عمده رشد عرضه آمریکا نفت سبک و دارای سولفور اندک است که در مناطق شیل تولید می‌شود. فیلدن گفت: شیل جایگزین نفت ایران نیست. پالایشگاه‌های هندی نمی‌توانند همه نفتی را که آمریکا به چین صادر می‌کرد، جذب کنند. آنها می‌توانند نفت بیشتری وارد کنند اما آیا می‌توانند آن را فرآوری کنند؟