قرار بود در عرضه اولیه سهام آرامکو حدود ۵درصد از کل این شرکت واگذار شود. مقامات سعودی اعتقاد داشتند ۵درصد سهام آرامکو ۱۰۰ میلیارد دلار ارزش‌گذاری خواهد شد. خصوصی‌سازی بخشی از آرامکو اصلی‌ترین بخش‌ برنامه محمد بن‌سلمان، ولیعهد کنونی عربستان برای قطع وابستگی اقتصاد این کشور به درآمدهای نفتی است. در واقع قرار بود درآمد حاصل از فروش سهام آرامکو در بخش‌های غیرنفتی سرمایه‌گذاری شود. آینده این برنامه که به «سعودی ۲۰۳۰» مشهور است و آن را به رویای سعودی‌ تعبیر می‌کنند، با توقف واگذاری آرامکو با ابهام مواجه خواهد شد.