وی با اعلام اینکه این نشست در دو بخش تنظیم شد و در بخش نخست روی بهره‌وری و کارآیی انرژی و برنامه‌های اقدامات اجرایی حوزه ملی دولت‌ها متمرکز بود، افزود: در میان ارائه‌های این نشست، یکی از ارائه‌ها درباره برنامه عملیاتی و سیاست‌های انرژی کره در حوزه ملی و دومین ارائه از موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در بخش عرضه انرژی در کشور بود، زیرا موسسه مطالعات در حال الگوسازی این بخش است.متقی گفت: در این جلسه یکی از اعضای تیم موسسه مطالعات اقتصاد انرژی کره درباره سیاست‌های انرژی در حوزه پایین‌دستی مصرف انرژی و بخش‌های مختلف تقاضای انرژی و جایگزینی انرژی‌های تجدیدپذیر با انرژی فسیلی صحبت کرد.معاون پژوهش موسسه بین‌المللی مطالعات انرژی همچنین یادآور شد که در این جلسه همچنین درباره توانمندی و شرایط موجود کشور در حوزه گاز گزارشی ارائه شد و تصریح کردیم که در افق همکاری‌ها برای مشتریان گاز از جمله کره چه فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی وجود دارد و نمایندگان موسسه اقتصاد انرژی کره هم درباره ظرفیت مصرف در حوزه گاز طبیعی توضیحات و گزارش‌هایی ارائه کردند.وی با اعلام اینکه این نشست‌ها در قالب تفاهم‌نامه مشترک با موسسه اقتصاد انرژی کره ادامه می‌یابد، گفت: در این نشست‌ها بیشتر به دنبال همفکری و همکاری در حوزه مطالعات راهبردی در حوزه انرژی هستیم. در عین حال ظرفیت هر دو طرف به هم معرفی می‌شود و نتایج را به طرف‌های دولتی و خصوصی فعال صنعت نفت که در ارتباط با موسسه مطالعات هستند، ارائه می‌دهیم.