رویترز به نقل از الرشیدی نوشت: مایلم تاکید کنم که هیچ تولیدی در منطقه صفر از سوی کویت یا عربستان سعودی انجام نمی‌گیرد. وی گفت: ما سرگرم کار با طرف سعودی برای حل مسائل فنی هستیم و به زودی قادر خواهیم بود تولید را در هر دو طرف مجددا راه‌اندازی کنیم. این منطقه در سال ۱۹۲۲ برای فیصله دادن به اختلاف ارضی میان دو کشور ایجاد شد. طبق برآوردهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا و ژورنال نفت و گاز، این منطقه به مساحت ۶۲۰۰ مایل مربع، پنج میلیارد بشکه نفت و یک تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی دارد. به‌دنبال کشف نفت در وفرا در دهه ۱۹۵۰، عربستان سعودی و کویت با مالکیت مشترک منابع نفت و گاز این منطقه موافقت کردند و تا سال ۲۰۱۵، ظرفیت تولید نفت در این منطقه به ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسید که به‌طور مساوی بین کویت و عربستان سعودی تقسیم شد. تولید نفت در خشکی در منطقه صفر در میدان نفتی وفرا متمرکز شده که تولیدش را در اواخر سال ۱۹۵۳ آغاز کرد. وفرا بزرگ‌ترین‌ میدان نفتی در منطقه صفر است که حدود ۹/ ۴میلیارد بشکه ذخایر قابل برداشت دارد.