به گزارش شرکت ملی گاز ایران، سعید مومنی با بیان این‌که   در ۳۰سال گذشته، مصرف انرژی در دنیا ۶۵/ ۱ برابر افزایش یافته و این رقم در ایران ۲/ ۴ برابر شده است، ادامه داد: با توجه به این‌که ایران ۵/ ۱۰ درصد منابع نفتی و ۱۸ درصد منابع گازی دنیا را به خود اختصاص داده، این آمار، آمار بسیار بالایی است. مؤمنی تصریح کرد: در حالی که ما یک درصد جمعیت دنیا و ۲۰ درصد جمعیت خاورمیانه هستیم، اما شدت مصرف انرژی با رشد جمعیت ما در سه دهه اخیر تناسبی نداشته است؛ هرچه میزان مصرف انرژی بالاتر رود، طبیعی است که رشد و توسعه صنعتی هم که یکی از شاخص‌هایش مصرف انرژی است، بالاتر می‌رود اما مصرف انرژی اگر همراه با ایجاد ارزش افزوده باشد، می‌تواند قابل تامل باشد، در غیر این صورت، افزایش مصرف انرژی مثلا در بخش خانگی، در واقع با هدررفت انرژی همراه خواهد بود.