بنا به پیشنهاد معاون مدیرعامل در توسعه و مهندسی و با عنایت به مراتب تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جناب‌عالی در صنعت نفت، به موجب این حکم به‌عنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیات‌مدیره شرکت مهندسی و توسعه نفت منصوب می‎شوید. موارد ذیل از جمله اهم ماموریت‎های جناب‌عالی است:

اهتمام ویژه در تکمیل طرح‎های نیمه تمام در توسعه میادین غرب کارون و در سایر بخش‎های فعالیت شرکت، رسیدگی به حل و فصل مسائل عمده قراردادی با پیمانکاران و تعیین تکلیف قراردادی فازهای آتی طرح‎های توسعه‎ای به ویژه در میادین مشترک غرب کارون، پیاده‎سازی قراردادهای جدید بالادستی در چارچوب برنامه‎های مصوب جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و حداکثرسازی سهم شرکت‎های ایرانی در انجام فعالیت‎های بالادستی، تقویت نیروی انسانی توانمند و با صلاحیت حرفه‎ای به ویژه متخصصان جوان و به کارگیری آنها در سطوح مختلف فعالیت‎های سازمانی تلاش برای تقویت، همبستگی و ایجاد اعتماد بین کارکنان و سایر ذی‌نفعان داخلی و خارجی و ارتقای اخلاق حرفه‎ای و سلامت اداری مالی در محیط کار،‌ ضرورت توجه به حوزه HSEQ به ویژه رعایت ایمنی در راستای دستورالعمل‎های مدون تلاش برای جذب نیروهای متخصص و بومی منطقه در شرکت‎های پیمانکاری و توفیق جناب‌عالی را در انجام امور محوله از درگاه خداوند متعال خواهانم.»