وی با بیان اینکه نظام‌نامه مدیریت دارایی‌های فیزیکی صنعت نفت در سال ۱۳۹۳ به تصمیم وزیر نفت تهیه و به همه شرکت‌های مربوطه ابلاغ شد، گفت: در این نظام‌نامه اصول نگهداری، بازرسی و نگهداری بهینه تاسیسات مورد بررسی قرار گرفته است و کمک می‌کند از تاسیسات برای مدت طولانی نگهداری شود. وی با تاکید بر اینکه وضعیت نگهداری و تعمیرات صنعت نفت در بخش خشکی مطلوب‌تر است، گفت: در بخش خشکی از تجربه شرکت‌های خارجی استفاده کردیم؛ اما این موضوع در بخش ساحل و فراساحل بومی نشده است و امسال در راستای شعاری که تعیین شده و در راستای حمایت از کالای ایرانی امیدواریم این بخش هم بومی شود و از دانشگاه‌ها و کارشناسان در کشور استفاده کنیم. مدیرکل نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی وزارت نفت ادامه داد: در این راستا شرکت‌های توانمند در این زمینه را تغییر ماموریت می‌دهیم تا از ساخت به سمت نگهداری حرکت کنند. در واقع هدف افزایش عمر تجهیزات با حفظ یکپارچگی و حداکثری تولید است. همچنین دراین راستا مشاغل بلندمدت تعریف خواهد شد و تصدیگری دولت کاهش خواهد یافت و ظرفیت برای بخش خصوصی ایجاد می‌شود. وی با تاکید بر اینکه قسمت فراساحل صنعت نفت توسط نیروهای ایرانی اداره می‌شود، گفت: این کنفرانس ما را از لحاظ دانشی حمایت می‌کند و سعی می‌شود برای نگهداری و تعمیرات نظام یکپارچه تعریف شود.