بر این اساس، در میان مدت توانایی تولید نفت ایران یکی از عوامل کلیدی است که می‌تواند تعیین‌کننده وضعیت توازن بین عرضه و تقاضای نفت جهان باشد. با برداشته شدن تحریم‌ها در اواخر سال ۲۰۱۵، ایران میزان تولید خود را از ۸/ ۲ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ به ۸/ ۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۷ افزایش داده بود. حالا فیچ در بیانیه جدید خود افزوده است: «بعید به‌نظر می‌رسد که ایران تولید نفت خود را بلافاصله با ازسرگیری تحریم‌ها در فرصت ۱۸۰ روزه کاهش دهد. به علاوه این احتمال وجود دارد که ایران تولید و صادرات خود را تا پیش از اجرای تحریم‌ها افزایش دهد.» با اعلام تصمیم آمریکا برای ازسرگیری تحریم‌ها، قیمت نفت افزایش یافت البته این افزایش شدید نبود چون این اقدام از پیش قابل پیش‌بینی بود و در قیمت‌های افزایش یافته پیش از این اعلام لحاظ شده بود.