سرپرست مدیریت تولید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب نیز که در این مراسم حضور داشت، از برگزاری مزایده برای فروش گازهای ارسالی به مشعل ۲۳ محل با ظرفیت حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب خبر داد.  سعید کوکی در مراسم افتتاح و آغاز به کار عملیات اجرایی پروژه‌های جمع‌آوری گازهای ارسالی به مشعل واحدهای بهره‌برداری مارون ۳، مارون ۶ و منصوری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با بیان اینکه بحث جمع‌آوری گازهای همراه همیشه دغدغه مسوولان نفتی بوده است، گفت: در این راستا فروش گازهای همراه در برنامه کاری قرار گرفت.