با ضوابط ابلاغی دغدغه کارکنان برای تعدیل مدرک تحصیلی مرتفع شده به نحوی که از ابتدای شروع به تحصیل ضمن هماهنگی با واحدهای ذی‌ربط منابع انسانی در شرکت مربوطه، موافقت آنها را برای تحصیل در رشته/  مقطع تحصیلی مرتبط با رسته و مسیر شغلی کسب می‌کنند. همچنین واحدهای مورد اشاره مکلفند درخصوص کارمندانی که از قبل شروع به تحصیل کرده‌اند نیز هماهنگی فوق را پس از ارائه درخواست کارمند بررسی و برای موافقت اعلام نظر کنند.

از سوی دیگر در مقررات قبلی شرط شرکت در آزمون‌های استخدام و کسب حدنصاب قبولی برای تعدیل مدرک و همچنین دسته‌بندی بین مدارک تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و اعمال معدل فارغ‌التحصیلی وجود داشته که در مصوبه جدید حذف شده است. در این صورت برای کارکنانی که قبلا و تا زمان تصویب مصوبه جدید (تا پایان فروردین ۱۳۹۷) اخذ مدرک کرده‌اند، کماکان درصدهای تعدیل مدرک طبق ضوابط قبلی ملاک عمل خواهد بود و برای مدارک اخذ شده از تاریخ اول اردیبهشت ۱۳۹۷، درصدهای تعدیل مدرک طبق ضوابط جدید اعمال می‌شود. شایان ذکر است کماکان مدارک تحصیلی مورد تایید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی مورد پذیرش بوده و برای مدارک تحصیلی پزشکی (درجه تخصص یا فوق تخصص) و اعضای هیات‌ علمی در واحدهای مستقل ستادی پس از هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارتخانه‌های مذکور، متعاقبا ضوابط مربوط اعلام خواهد شد. ایثارگران نیز در چارچوب ضوابط جدید ابلاغی، تابع قوانین خاص خود خواهند بود.