به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سیدرضا نوروززاده اظهار کرد: هدف از سفر به مناطق مختلف و بازدید از مجتمع‌ها و طرح‌های پتروشیمی بررسی آخرین روند فعالیت آنهاست و به‌صورت دوره‌ای با صاحبان صنعت و مجتمع‌های تولیدی و همچنین مدیران پروژه‌ها و طرح‌های در دست اجرا دیدار داریم تا مشکلات آنها را بررسی کنیم. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی یادآور شد: این شرکت پیش از این، طرح‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و امور مختلف را مدیریت می‌کرد؛ اما پس از خصوصی‌سازی در مجتمع‌ها و طرح‌های پتروشیمی گاهی موازی‌کاری و چالش ایجاد می‌شود و نیاز است یک نهاد کارها را هدایت و مدیریت کند؛ این وظیفه برعهده NPC است.وی از مذاکره شرکت‌های صاحب لیسانس چون UOP، لینده، لیسن‌گروپ، اوده، ایرلیکوئید و کازاله با NPC برای فروش لیسانس خبر داد و درباره نتایج سفر به پاریس با اشاره به شرکت در سمینار ۲ روزه پتروشیمی گفت: شرکت‌های صاحب‎نامی که در دوران تحریم همکاری نمی‌کردند، همگی برای مذاکره اعلام آمادگی کردند و حتی اصرار به عقد قرارداد داشتند.