نخست‌وزیر عراق افزود: این پژوهش‌ها باید به گونه‌ای طراحی شود که نیاز ملت عراق را در زمینه‌های کشاورزی، معادن، نفت، نیرو، امنیت و... برطرف کند. وی برگزاری این همایش را حرکتی مهم در راستای توجه دولت عراق به بازسازی و توسعه در بخش‌های مختلف اقتصاد، صنعت، انرژی و امنیت دانست.  العبادی اضافه کرد: جهان پس از نگاه منفی دوران جنگ و تروریسم، اکنون رویکرد و نگاه مثبتی را به عراق آغاز کرده است. وی به ضرورت تلاش برای حفظ دستاوردهای پیروزی عراق بر داعش و خلق موفقیت‌های دیگر از جمله درحوزه بازسازی با همان عزم و اراده اشاره کرد.  ششمین همایش فناوری نانو و کاربرد آن به مدت دو روز در دانشگاه نانو فناوری و مواد پیشرفته در بغداد برپا شد.