سید‌نورالدین شهنازی‌زاده عصر روز دوشنبه در جریان بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از طرح توسعه میدان نفتی آذر در شهرستان مهران اظهار کرد: آذر میدان مشترکی با عراق است که طرح توسعه آن از طریق بیع متقابل با شرکت سروک آذر در حال انجام است. وی افزود: این پروژه با ظرفیت ابتدایی برداشت ۱۵ هزار بشکه در روز آغاز شد و هم اکنون به تولید ۳۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت تاکید کرد: این میزان به‌زودی به ۶۵ هزار بشکه در روز افزایش پیدا می‌کند به‌طوری‌که ۳۰ هزار بشکه اول در قالب حفاری ۹ حلقه چاه و ۳۰ هزار بشکه بعدی نیز در قالب رساندن چاه‌های حفاری شده به مدار سرویس انجام می‌گیرد.شهنازی‌زاده یادآور شد: حفر ۱۷ حلقه چاه در این پروژه پیش‌بینی شده و هم اکنون با پیشرفت فیزیکی ۷۹ درصد به پیش می‌رود و انتظار داریم تا پایان امسال ۳۵ هزار بشکه بعدی در سرویس قرار گرفته و یکی از مراحل فرآوری تکمیل شود. وی اضافه کرد: بر‌اساس برنامه‌ریزی‌ها پس از رسیدن به ظرفیت ۶۵ هزار بشکه در روز در پایان امسال طی نیمه اول سال آینده بخش دوم مرحله سی‌‌بی‌‌اف در سرویس قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: ۳۰ هزار بشکه نفت تولیدی پس از تکمیل این مرحله به‌صورت مستقیم به واحد فناوری دهلران ارسال می‌شود که ضمن تصفیه ظرفیت ۶۷ هزار بشکه در روز را محقق خواهیم کرد. شهنازی‌زاده تاکید کرد: میدان نفتی آذر بر اساس برآوردها ظرفیت تولید روزانه ۱۰۰ هزار بشکه در روز را دارد و امیدواریم با تامین منابع مالی مورد نیاز در چارچوب قرارداد ‌ای‌پی‌سی و با مشارکت کنسرسیومی از شرکت‌های داخلی و خارجی به این میزان تولید دست پیدا کنیم.