در هفته‌های اخیر وزارت نفت عراق اعلام کرده بود که ۱۴ شرکت نفتی برای حضور در این مناقصه ابراز تمایل کرده‌اند. مناقصه با دریافت پیشنهادات شرکت‌های نفتی ساعت ۱۰ صبح پنج‌شنبه به وقت محلی آغاز و روز بعد از آن نتایج اعلام خواهد شد. پیش از این قرار بود که مناقصه در ژوئن ۲۰۱۷ برگزار شود، اما وزارت نفت عراق به منظور افزایش مهلت به سرمایه‌گذاران، مراسم مناقصه را به تعویق انداخت. عراق در مناقصات جدید، تا حدودی غالب قراردادهای نفتی خود را تغییر داده تا با افزایش سود شرکت‌های خارجی جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند. عراق برای جذب سرمایه ظرف سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ چهار دور مناقصه برگزار کرد که به انعقاد ۱۸ قرارداد از نوع خدماتی با شرکت‌های خارجی منتهی شد. آخرین دور مناقصه تقریبا با عدم اقبال شرکت‌های خارجی مواجه شد، از این‌رو عراق برای پنجمین دور از مناقصات انعطاف بیشتری از خود نشان داد. بر اساس مدل جدید قراردادی عراق مناقصه برای واگذاری پروژه‌ها در ۹ مرحله انجام می‌شود.