به گزارش شرکت ملی گاز، پارسال ۲۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز در پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی فرآورش شد. سید محمدمهدی هاشمی، مدیر پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی در این باره گفت: ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز از سکوهای پالایشگاه نهم و بیش از ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب آن نیز از خط پنجم سراسری برداشت شده است. وی با بیان اینکه پارسال با رعایت همه الزام‌های بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) شاهد تولید مستمر و حداکثری در پالایشگاه نهم بودیم، اظهار کرد: با تلاش بی‌وقفه کارکنان این پالایشگاه، در ۶ ماه دوم سال ۹۶ بیش از ۱۳ میلیارد مترمکعب گاز فرآورش شد که نسبت به ۶ ماه نخست پارسال، رشد ۲۱ درصدی داشت.  طراحی، نصب و راه‌اندازی تاسیسات دریایی و خشکی فاز ۱۲ ( پالایشگاه نهم پارس جنوبی) با مدیریت شرکت نفت و گاز پارس جنوبی و با سازماندهی و استفاده از ظرفیت‌های پیمانکاران بزرگ داخلی و خارجی (مشارکت ۶۶ درصدی بخش داخلی) انجام شد و نخستین گاز شیرین این پالایشگاه ۲۲ اسفند سال ۹۲ به شبکه سراسری انتقال گاز کشور تزریق شد.