به گزارش رویترز، وزارت انرژی تونس در بیانیه‌ای اعلام کرد قیمت هر لیتر بنزین حدود سه درصد افزایش خواهد یافت و از ۸/ ۱ به ۸۵/ ۱ دینار خواهد رسید. افزایش قیمت قبلی هم که در ژانویه انجام شد، حدود سه درصد بود. صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته پرداخت یک بسته ۲۵۷ میلیون دلاری از برنامه وام تونس را تصویب کرد و خواهان انجام اصلاحات بیشتر در این کشور شد. این وام‌دهنده جهانی در بیانیه‌ای تصریح کرده بود که میان اولویت‌های سال ۲۰۱۸، تحکیم دریافت مالیات، عدم افزایش جدید دستمزد مگر در صورت رشد اقتصادی قابل‌توجه و افزایش سه ماهه قیمت سوخت قرار دارند. بر اساس گزارش رویترز، وزیر اصلاحات تونس اعلام کرده است که با افزایش قیمت‌های نفت، یارانه‌های سوخت از ۵/ ۱ میلیارد دینار پیش‌بینی شده در سال جاری به ۳ میلیارد دینار افزایش خواهد یافت. تونس پیش‌بینی کرده است که کسری بودجه از حدود ۶ درصد در سال ۲۰۱۷ به حدود ۹/ ۴ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش خواهد یافت.