سید حمید حسینی با اعلام خبر فوق افزود: براساس این توافق‌نامه قرار است شرکت‌های ایرانی در زمینه تجهیز امکانات ال‌پی‌جی به طرف عراقی کمک کنند. این همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله توزیع، مجهز کردن خودروها و در زمینه مجتمع‌های بیمارستانی و مسکونی است.وی با بیان اینکه در حال حاضر عراقی‌ها ال‌پی‌جی را از طریق کپسول استفاده می‌کنند، افزود: براساس این توافق‌نامه شرکت‌های ایرانی به عراقی‌ها کمک می‌کند به جای اینکه در مجتمع‌های مسکونی، خودروها و... از کپسول ال‌پی‌جی استفاده کنند از مخزن ال‌پی‌جی استفاده کنند.دبیر اتاق مشترک ایران و عراق با تاکید بر اینکه شرکت‌های ایرانی مطابق با نیاز عراقی‌ها مخزن خواهند ساخت، اظهار کرد: این توافق بین شرکت گاز مایع بصره و شرکت بوتان ایران امضا شده و قرار است طرف عراقی تا قبل از عید برای بازدید از کارخانه‌های ما به ایران بیایند.