همچنین میزان مصرف بنزین بهمن ماه امسال نیز به ۹/ ۷۷‌میلیون لیتر در روز رسید؛ این در حالی است که مصرف بنزین بهمن ماه پارسال ۶/ ۷۱ میلیون لیتر بود که نسبت به امسال ۵/ ۸ درصد کمتر است. پرمصرف‌ترین روز با ۶/ ۹۱ میلیون لیتر به روز شنبه (۲۱ بهمن) و کم‌مصرف‌ترین روز با ۷/ ۶۳میلیون لیتر به روز جمعه (۲۷ بهمن) مربوط می‌شود. میزان مصرف نفت‌گاز کشور نیز در ۱۱ ماه امسال (منتهی به یک اسفند)، با ۶/ ۳ درصد رشد به ۷/ ۸۲ میلیون لیتر رسیده است. این میزان در مدت مشابه پارسال ۸/ ۷۹ میلیون لیتر بوده است. اما مصرف نفت‌گاز در بهمن ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد کاهش یافته است. بر اساس این گزارش متوسط مصرف روزانه نفت‌گاز در بهمن امسال ۸/ ۹۵ و در بهمن پارسال ۹/ ۱۰۰ میلیون لیتر بوده است.