غلامرضا آل‎محمود، مدیر عملیات حفاری خشکی-۳ در این باره توضیح داد: کارکنان سختکوش دستگاه حفاری ۹۳ فتح پس از آنکه توانستند در ۳۳ روز حفاری در عمق ۲ هزار و ۳۴۱ متری، چاه در حال فوران ۱۴۷را به روش مهار از عمق به کنترل در آورند، در ادامه با نظر کارفرما عملیات حفاری را تا عمق تعیین شده برای به تولید رساندن چاه نیز تداوم بخشیدند. وی افزود: حفر چاه امدادی از تاریخ اول آذر آغاز شد و پس از ۷۵ روز حفاری در عمق ۲ هزار و ۵۱۴ متری به تولید رسید و به‌عنوان یک حلقه چاه توسعه‌ای در اختیار شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب قرار گرفت.