در ماه‌های ژانویه تا نوامبر سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۷/ ۴ میلیارد یورو نفت از ایران به اروپا صادر شده بود. ایتالیا بزرگترین واردکننده نفت ایران در این مدت شناخته شده است. واردات نفت ایتالیا از ایران در ۱۱ ماهه ۲۰۱۷ بالغ بر ۳ میلیارد یورو گزارش شده که این رقم معادل ۳۲ درصد کل نفت صادراتی ایران به اروپا بوده است. فرانسه با واردات ۲/ ۲ میلیارد دلار، معادل ۲۳ درصد کل صادرات نفت ایران به اروپا در رتبه دوم از این نظر قرار داشته است. یونان، اسپانیا و هلند نیز از دیگر واردکنندگان بزرگ نفت ایران در ۱۱ ماهه سال ۲۰۱۷ بوده‌اند.