براساس این گزارش، در این مدت همچنین تولید واقعی ۱۶ مجتمع پتروشیمی واقع در منطقه عسلویه حدود ۱۶ میلیون و ۸۵۷ هزار تن بود؛ ظرفیت اسمی تولید سالانه مجتمع‌های پتروشیمی در این منطقه ۷/ ۳۲ میلیون تن و برنامه تولید امسال آنها نیز حدود ۵/ ۲۶ میلیون تن پیش‌بینی شده است. ۲۱ مجتمع پتروشیمی مستقر در مناطق داخلی کشور هم از ابتدای سال تا پایان آذرماه موفق به تولید حدود ۸ میلیون و ۲۹۴ هزار تن محصول شدند. ظرفیت اسمی تولید سالانه این مجتمع‌ها ۷/ ۱۳ میلیون تن و برنامه تولید امسال آنها نیز ۴/ ۱۱ میلیون تن برآورد شده است. بر اساس این گزارش، مجموع کل تولید صنعت پتروشیمی در آذر امسال حدود ۳/ ۴ میلیون تن و عملکرد تولید از ابتدای سال تا پایان این ماه حدود ۹/ ۳۹ میلیون تن بوده است.