در ۹ ماه سال جاری در مجموع بیش از ۶۰ میلیارد مترمکعب سوخت در نیروگاه‌های حرارتی کل کشور مصرف شده که از این میزان، سهم مصرف گاز طبیعی حدود ۲۲/ ۹۳ درصد بوده و باید گفت که مصرف گاز طبیعی در نیروگاه‌های حرارتی کشور نسبت به سال گذشته حدود ۵/ ۷درصد رشد داشته است. طبق اعلام وزارت نیرو، سهم گازوئیل از کل سوخت مصرفی نیروگاه‌های حرارتی ۲۲/ ۳ درصد بوده که در مقایسه با سال گذشته حدود ۵ درصد کاهش داشته است. علاوه‌ بر این سهم سوخت مازوت در ۹ ماه امسال برابر با ۵۶/ ۳ درصد از کل مصرف سوخت نیروگاه‌های حرارتی بوده که این میزان نیز نسبت به سال گذشته حدود ۶/ ۲ درصد کاهش پیدا کرده است. نکته قابل توجه این است که کاهش سهم مصرف سوخت مازوت و گازوئیل در سوخت نیروگاهی کشور به معنای کاهش انتشار آلاینده‌هاست.