وی با اشاره به پایان تست عملکرد سکوهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی، اضافه کرد: سکوی فاز ۲۱ به بخش مدیریت تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس واگذار شده و سکوی فاز ۲۰ هم پس از پایان تست‌های عملکردی تا نیمه دی ماه جاری به بهره‌بردار تحویل داده می‌شود.  عبادی گفت: با توجه به بهره‌برداری از واحد بازیافت گوگرد در پالایشگاه خشکی، تا بیستم دی ماه جاری دانه‌بندی‌ گوگرد در این فازها آغاز و گوگرد تولیدی آماده صادرات می‌شود.وی با بیان اینکه تمامی کمپرسورهای واحد گاز احیا و به بهره‌برداری رسیده است، ادامه داد: با بهره‌برداری از این کمپرسورها مقدار قابل توجهی از گاز سوزی در فلر کاهش یافته و بر تولید گاز شیرین پالایشگاه افزوده شد.