۶ عضو اوپک در منطقه حاشیه خلیج فارس در ماه دسامبر روزانه کمتر از ۱۸ میلیون بشکه نفت صادر کرده‌اند که در مجموع پایین‌ترین رقم صادرات نفت این کشورها از ماه اوت تاکنون بوده است. بیشترین کاهش در میان این ۶ کشور (ایران، عربستان، جنوب عراق، امارات، کویت و قطر) مربوط به عربستان بوده که بیش از نیم میلیون بشکه در روز نسبت به ماه گذشته صادرات نفت خود را کاهش داده است. میزان صادرات نفت عربستان به چین در ماه دسامبر به پایین‌ترین رقم در سال ۲۰۱۷ رسید. بر اساس این گزارش، میزان صادرات نفت ایران در ماه دسامبر بدون تغییر نسبت به ماه نوامبر، در این ماه ۴۱/ ۲ میلیون بشکه در روز بوده است. از این ۶ کشور قطر و امارات در ماه دسامبر صادرات خود را افزایش داده‌اند، در حالی که صادرات عراق و کویت کاهش یافته است. صادرات این ۶ کشور برای تعادل بازار جهانی نفت حیاتی است زیرا این کشورها حدود ۷۵ درصد از کل تولید اوپک را بر عهده دارند.