توفیق جناب‌عالی را در انجام وظایف و امور محوله از خداوند متعال خواستارم. ضمناً از زحمات جناب آقای علی امیرانی نیز در دوره تصدی ایشان قدردانی می‌کنم.»به گزارش شرکت ملی نفت ایران، به دلیل پایان نیافتن عملیات تغییر ساختار شرکت ملی صادرات گاز ایران به مدیریت، در حکم صادر شده بنابر قانون احکام از لفظ شرکت استفاده شده اما به محض تکمیل فرآیند تغییر ساختار، عنوان به مدیریت تغییر خواهد یافت. مهران امیر معینی پیش از این رئیس پژوهشکده اقتصاد انرژی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی بوده است.