قم صاحب ۶ و تهران صاحب ۵ جایگاه تک‌سکویی هستند. وی با تاکید بر اینکه مذاکره برای تاسیس جایگاه‌های تک‌سکویی ادامه دارد، تصریح کرد: قرار است جایگاه‌های دیگر در نقاط مختلف تهران تاسیس شود و در این راستا بخش خصوصی در حال مذاکره و هماهنگی با شهرداری است.  بر‌اساس این گزارش، یکی از مشکلات شهرهای بزرگ از جمله تهران برای راه‌اندازی جایگاه‌های سوخت گران بودن زمین است. یکی از راهکارهایی که برای حل این مشکل در نظر گرفته شده راه‌اندازی جایگاه‌های کوچک سوخت است و برای اجرای این طرح شرکت‌های برند وارد شده و جایگاه‌های کوچک سوخت را با همکاری شهرداری‌ها راه‌اندازی می‌کنند. البته صلاحیت شرکت‌های برند از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تایید می‌شود و مکانی که جایگاه‌های کوچک باید احداث شوند نیز ازطرف این شرکت تعیین و تایید می‌شود. سناریوی احداث و راه‌اندازی جایگاه‌های کوچک سوخت در اصفهان و قم اجرا شده و چند شهر دیگر از جمله تبریز و مشهد نیز از این طرح استقبال کرده‌اند.