وی با تاکید بر اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید در قالب مشارکت با بخش خصوصی کار کند،  تاکید کرد: هزینه احداث پتروشیمی‌های اولیه در کشور بسیار بالا   است،  اما باید توجه کرد که اگر این صنعت در کشور شکل نمی‌گرفت یا اینکه توسعه نیابد، زمینه توسعه نیروی انسانی نیز در کشور فراهم نمی‌شود. وی ادامه داد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی، واحدهای تولیدی و تحقیقاتی باید یک مثلث برای انجام پروژه‌های توسعه‌ای تشکیل بدهند و مرکز پژوهش و تحقیقاتی باید پل ارتباطی صنعت و دانشگاه‌ها باشد.