به گزارش رویترز آمار اداره کل گمرک چین نشان داد صادرات نفت خام روسیه در نوامبر به ۱۲/ ۵ میلیون تن یا ۲۶/ ۱ میلیون بشکه در روز رسید که ۱۱ درصد نسبت به نوامبر سال گذشته رشد داشت. واردات نفت چین از روسیه در اکتبر ۰۹۵/ ۱ میلیون بشکه در روز بود و در سپتامبر رکورد ۵۴۵/ ۱ میلیون بشکه در روز را برجای گذاشت. عربستان سعودی در جایگاه دوم ایستاد و میزان واردات چین از این کشور در نوامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸/ ۷ درصد کاهش یافت و به ۰۵۶/ ۱ میلیون بشکه در روز رسید. صادرات روسیه به چین در ۱۱ ماه نخست امسال، ۵/ ۱۵ درصد رشد کرد و به ۷۷/ ۵۴ میلیون تن یا ۲/ ۱میلیون بشکه در روز رسید که به میزان ۱۵۹ هزار بشکه در روز بالاتر از صادرات عربستان بود.افزایش صادرات روسیه تا اندازه‌ای به دلیل تقاضای قوی پالایشگاه‌های مستقل چین و همچنین افزایش عرضه از طریق خط لوله ترانس سیبری بوده است.عراق در نوامبر با ۲۱/ ۴ میلیون تن یا ۰۲۳/ ۱ میلیون بشکه در روز صادرات، سومین صادرکننده بزرگ به چین بود. عراق از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون ۵/ ۵ درصد نفت بیشتری نسبت به سال گذشته به چین صادر کرده است.در این میان صادرات آمریکا به چین از کاهش تولید اوپک سود برده و ماه گذشته به ۲۸۸ هزار و ۲۶۰ بشکه در روز رسید. بر اساس گزارش رویترز، مجموع واردات نفت خام چین ماه میلادی گذشته به ۰۱/ ۹ میلیون بشکه در روز بالغ شد که دومین رکورد بالا بود.