معاونت بررسی طرح‌های منابع هیدروکربوری برنامه‎ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در این زمینه اعلام کرد: میدان چشمه‎خوش از میدان‌های بزرگ نفتی و دارای ۲ مخزن در سازند آسماری و بنگستان است. مخزن آسماری این میدان متشکل از لایه‌های ماسه‌سنگی با خواص مخزنی مطلوب است و سازند بنگستان ضخامتی بالغ بر ٧٠٠ متر دارد. بر اساس این گزارش، هم‎اکنون تنها از مخزن آسماری میدان چشمه‎خوش برداشت نفت صورت می‎گیرد و برنامه اولیه در‌باره سازند بنگستان، مبتنی بر ارزیابی مخزن و در ادامه، تولید تا سقف ۲٠ هزار بشکه در روز است.

در طرح‎های پیشنهادی ارائه شده، استفاده از حفاری شاخه‌دار و افقی و همچنین ایجاد شکاف‌های هیدرولیکی در میدان آسماری پیشنهاد شده است. روش‌های ازدیاد برداشت پیشنهادی نیز شامل تزریق آب (هوشمند) در بخش ماسه‌سنگی سازند آسماری، تزریق گاز (به‌صورت امتزاجی) در لایه‌های کربناته سازند آسماری و استفاده از فرآوری مصنوعی در چاه‌های هر دو مخزن است. پیش‎بینی می‎شود در صورت اجرای برنامه‌های پیشنهادی، ضریب بازیافتی بین ۲۷ تا ۳۵ درصد را در مخزن آسماری و ٦ تا ۸ درصد را در مخزن بنگستان شاهد باشیم.