در نخستین روز دی ماه امسال نیز ۷۲۹ میلیون و ۱۰۰ هزار مترمکعب گاز در کشور منتقل شده است. هم‌اکنون ظرفیت انتقال گاز کشور با ۳۶ هزار کیلومتر خط لوله، ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز در روز است که بخش اعظم این ظرفیت در هر روز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ صنعت گاز، این حجم از خطوط لوله ۹ هزار کیلومتر افزایش خواهد داشت که تاثیر بسیار مهمی در افزایش ظرفیت انتقال گاز کشور می‌گذارد، بر این اساس میزان انتقال گاز نسبت به تعهد امسال که بالغ بر ۲۴۰میلیارد مترمکعب است، به ۴۰۰ میلیارد مترمکعب در افق ۱۴۰۴ خواهد رسید. شرکت انتقال گاز از لحاظ حجم تاسیسات در رتبه نخست آسیا و در رتبه چهارم دنیا پس از کشورهای روسیه، آمریکا و کانادا قرار دارد.