سیدرضا نوروززاده صبح روز گذشته در دیدار با مهدی کرباسیان، رئیس هیات‌ عامل ایمیدرو با تاکید بر اهمیت توسعه صنعت پتروشیمی در سواحل جنوبی کشور به دلیل وجود زیرساخت‌های لازم اظهار کرد: سرمایه‌گذاری و تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان می‌تواند منجر به تحول در این منطقه شود. وی با اشاره به حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سرمایه‌گذاران در طرح‌های توسعه‌ای منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان ادامه داد: کارگروه ویژه این طرح باید مسائل را با جدیت دنبال کند و تلاش بیشتری برای رفع موانع انجام دهد تا طرح جامع منطقه نهایی شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: درباره توسعه صنعت پتروشیمی نباید درنگ کرد و فعالیت‌های توسعه‌ای باید شتاب بگیرد. مهدی کرباسیان، رئیس هیات‌ عامل ایمیدرو نیز در این جلسه از مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی درخواست کرد تا با هماهنگی با وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برخی موارد را که باید برای آنها مجوز قانونی کسب شود پیگیری کند تا سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.عادل نژادسلیم، مدیرعامل شرکت پتروشیمی خلیج فارس نیز با تاکید بر اهمیت منطقه پارسیان اظهار کرد: تأمین خدمات جانبی نظیر آب برق و بخار، خوراک و فاینانس باید با همکاری تمامی متولیان امر در این منطقه به جد پیگیری شود.منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان در محدوده‌ای افزون بر ۱۰ هزار هکتار در شهرستان پارسیان هرمزگان واقع شده و تحت نظارت و مدیریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اداره می‌شود. شهرستان پارسیان در غرب استان هرمزگان و ۳۰ کیلومتری عسلویه واقع شده است.